O táboře

Jak už je z názvu tak nějak jasné, Tábor NŠ Strašnice patří pod Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10- Strašnicích a personální základ tvoří lidé, kteří prošli (vedoucí) či ještě procházejí (účastníci) místní Nedělní školou. Finální skladba účastníků je nicméně mnohem bohatší, jelikož do svých řad s nadšením vítáme (na pozice vedoucí i účastnické) členy jiných sborů, církví či prostě kamarádské povahy odkudkoliv.

Organizace tábora je zaštiťována také Sdružením Evangelické Mládeže (SEM v ČR, z.s.), které patří pod Českou radu dětí a mládeže

Vyrazit za letními dobrodružstvími s námi může kdokoliv, kdo má chuť. Naše tábory jsou desetidenní a připravované pro věkovou skupinu 6 (po absolvování 1. třídy) až 15 let. Věříme, že na své si přijde opravdu každý. Vyrábíme, běháme, zpíváme, přemýšlíme, diskutujeme, objevujeme, zkoušíme nové věci, prožíváme napínavý táborový příběh a hlavně společně tvoříme skvělou partu. Klademe důraz obzvláště na to, aby se na táboře všechny děti cítily dobře.

Jsme křesťané a v programu je naše vyznání přítomno v přátelském duchu a základních hodnotách, které považujeme za důležité. Zejména jde o přijetí každého ať už je jeho původ či životní nastavení jakékoli. Neznalost církve či Biblických příběhů rozhodně není překážkou v účasti na táboře.

Více o našem přístupu k táborům můžete najít na původním webu