Zde si můžete přečíst Knihu Fyraldie (bez obrázků). Celou knihu naleznete u nás v nedělce (stejně jako loňský Lexikon)
Den 9

Přijedeme kolem 13.00!

Poslední den dopoledne pršelo, ale nám to nevadilo, jelikož jsme stejně většinu času vymýšleli, jak co nejlépe předat ostatním zprávu od našeho špeha. V té se mimo jiné potvrzovalo naše podezření, že králův pobočník - Roval z Vyrie je zrádce! Unesl dokonce Matylona, rádce naší kněžny Malestry. 

Odpoledne jsme prověřovali naše vědomosti při hře Trůn moudrosti a hlouposti. Večer jsme se dozvěděli mnoho informací o vedoucích, když jsme se snažili zjistit, na koho nejlépe sedí daný výrok, teze či libůstka. Zjistili jsme tak, že někteří vedoucí jsou na táboře NŠ již po desáté.

 

Mezitím jsme se však snažili dostat Matylona z věznění ruchnorských vojáků. Bohužel se nám to ani přes uplácení zlatem a kořalkou nepovedlo a Matilon na následky zranění a strádání v zajetí zemřel. 

Večer se ukázalo, že pobočník krále Roval z Vyrie byl křivě obviněn podplacenými špehy. Vše zosnoval jeho domnělý přítel Achimotus, který nás celý týden obelhával, rozdmýchával spory mezi rody a sám se chtěl stát naším králem a pak ovládnout i vedlejší velmoc Ruchnor, jejíž vojáky zneužíval. Achimota jsme však nakonec překonali a s Ruchnorem uzavřeli mír stvrzený jejich darem.

 

Den 8

V pondělí ráno předstoupila před naši městskou radu komtesa a předala vítěznému týmu Samarků dopis od krále. Baralius III. byl očividně znepokojen tím, že se v jeho blízkosti pohybuje člověk, který posílá tajné zprávy nepřátelům. Nevíme zatím, kdo to je, ale jsme stejně znepokojeni jako on. 

Jelikož se schyluje k válce, dopoledne jsme se zásobili vodou v Aaldské nádrži.

 

Odpoledne jsme hráli ponorky a pak pomáhali stanici Orotho při obchodování. Děsili nás však lapkové, jež se potulovali kolem a jež nám občas brali dřevo, látku, či dokonce zlato, které jsme nosili.

 

Jako každý den nás večer čekala klubovna se zpíváním, hrou a biblickým programem.

 

 

Den 7

 

V noci jsme se dostali do tábora nepřátelské armády pomocí tajného hesla, které nám zjistili zvědové pobočníka Achimota a které jsme rozluštili. Tam jsme vyslechli rozhovor vyrijských vojáků. Vypadá to, že se chystají již brzy zaútočit na Fyraldii a očekávajjí, že zvítězí, protože fyraldské rody jsou rozhádané, a dokonce ani bojovní Gargarové zem dlouho neubrání.

Po obědě přiběhl kmet z Bralských žitnic. Nepřátelská armáda jim vyrabovala sklady a oni potřebují naši pomoc!

Stříhali jsme do ohrádky dané ovce.

Nebo opracovávali minerály na drahocenné vyšívané bralské dečky.

V krčmě probíhala cizokrajná hra IDO. Mohli jsme vsadit a vyhrát suroviny, ale zároveň o všechno přijít. Někteří z nás byli úspěšnější než jiní, někdo za jednu hru vyhrál dokonce 12 kusů obilí. 

Po svačině jsme navštívili komtesu na ostrově Ytasian. Ta nám přislíbila, že nám předá dopis, který jí poslal král Baralius III. před svou smrtí. 

Museli jsme jí však dokázat, že jsme dostatečně vzdělaní. Překládali jsme latinou psané svitky, které jsme museli najít v lese a zapamatovat si je.

Den 6

 

Tábor ubíhá jako voda a řada míst na mapě se již hrdě skví praporem barvy rodu, který danou lokalitu ovládl. 

Dnes jsme však rodové zápolení pojali trochu jinak, a to formou turnaje.

Starší polovina týmu zápolila o vítězství ve hře Ringo. Oba kroužky létaly všemi směry a někdy bylo opravdu těžké je zachytit a následně hodit tam, kam se zrovna žádný z protihráčů nekouká.

Mladší členové řádili kousek od nich při hře Rarach. Snažili se trefit jedním z látkových, rýží plněných rarachů soupeřův kýbl.

Odpoledne proti all star týmu dětí nastoupil tým vedoucích.

 

Nicméně nebezpečí číhá za dveřmi, nepřátelská armáda je blízko a my stále nevíme, kdo přesně stojí za vraždou našeho krále Baralia III.

 

 

Den 5

Opět jsme vyrazili do "Pintské soutěsky" pátrat po stopách vedoucích k vysvětlení vraždy našeho krále, ale cestou nás v "Sychravých stezkách" zastihl náš posel varující před přicházejícími neznámými vojáky. Před nimi jsme se v lese museli schovat v přírodních úkrytech. 


Děti se aktivně pustily do výstavby úkrytů. 

 

 


Den 4

Už jsme nemohli snést vzájemně páchaná příkoří – bitva o vlajky

V poslední minutě došlo k přesunu hned čtyř vlajek.

Odpoledne jsme po Vyzvědačích vyrazili do Pintské soutěsky. Děti si zahrály tuto hru, na které se podíleli skoro všichni vedoucí – šest psalo, další lepili apod.

 

Den 3 

Klidový den jsme zahájili vyjednáváním s ostatními rody. Tajným hlasováním jsme rozhodovali o tom, který zákon bude prosazen. Projevily se zde diplomatické schopnosti Malesterů, kteří byli v této hře první. 

 

 Hlasování bylo napínavé – každý měl co ztratit a co získat... kuloáry se intrikami jen hemžily.

Odpoledne jsme se cvičili v tiché chůzi při sfingách.

 

A poté jsme v Ukarejské vrchovině dobývali zlaté doly, kterých zde bylo opravdu pohojnu. 

Kartograf nám postupně ukazoval na devadesát dolů, ke kterým jsme se museli proplížit, aniž nás chytili nájezdníci z ostatních rodů.

 

 Nechyběl ani tradiční ranní a večerní nástup. 

 

 Den 2

Dopoledne druhého dne jsme začali výzdobou našich rodových vlajek.

Ale odpoledne jsme již stoupali k vysokým archivům Tergulejské knihovny. Tam jsme se z prastarých svitků snažili zjistit informace o jedu, jenž zabil našeho krále.

V oddělení s omezeným přístupem jsme si ale museli dávat pozor na staré knihovníky, kteří jsou již zvyklí na svůj klid a ticho a nenadálý zájem o knihovnu je učinil poněkud nerudnými.

Abychom zjistili, které svitky nesou dobrou informaci o jedu, museli jsme si složité, prastaré písmo nechat přeložit ve studovně.

Večer jsme si vysvětlili, jakým způsobem letos funguje bodování.

Den 1

Vážení rodičové, bez problémů jsme dorazili do svěžích 12 stupňů a dorazili přímo k vepřovému řízku. Důkazové foto přiloženo.

Odpoledne jsme hráli první seznamovací hry

Dali jsme si ruční mnohafotbálek, dokud se kruh nezúžil na poslední 3 hráče, kteří se nemohli vybít (ježto na souseda se neútočí).

 

Dali jsme si parádní porci Řežby a střihacího souboje.

Večer byli vybraní členové rodů pasováni do pěti významných delegací. To jsme ještě nevěděli o vraždě krále za humny, kvůli které se představitelé rodů pohádali až do prvního meče. Rozhodli jsme se však, že budeme postupovat dle zákona a přes noc vyhledáme právoplatný postup pro ustanovení dočasné vlády.

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde