Vytisknout
Kategorie: Tábor 2010
Zobrazeno: 3235

kHned první den tábora jsme se stali svědky schůze mystiků, které právě navštívil správce kyrandijských mostů Herman, aby jim oznámil znepokojivou zprávu – totiž že spatřil zlého Malcolma – vraha krále Williama a královny Kateřiny, který tím pádem musel prchnout z vězení a dokonce se ukázalo, že vládne kouzly, tudíž ovládá sílu Kyragemu, magického kamene, symbolu spojení dvou království, lidí a přírody. Je třeba okamžitě jednat, ale mystikům nezbývá příliš sil, vždyť již i magické zámky střežící Malcolma ve vězení oslabily natolik, že Malcolma neudržely v zajetí.

cosedelo1_tKrálovství lidí a přírody a jejich vzájemná ochrana a spolupráce jsou v ohrožení. Vůdce mystiků, kamenovědec Kallak, stojí před závažným rozhodnutím – nastal již pravý čas, aby svému vnuku Brandonovi odhalil moudře tajenou skutečnost, že je pravým dědicem trůnu, synem mrtvého krále Williama? Je nejvyšší čas, zdá se, že dávná proroctví se naplňují. Unese však tu zprávu a bude mít dostatek rozumu nemstít se Malcolmovi a nevběhnout tak do pasti, ale použít svých sil k záchraně Kyrandie?

Kallak dlouho přemýšlel. Tak dlouho, až mu konečně došlo, že každá minuta navíc oddaluje možnost, že se Brandon vůbec kdy něco dozví. Vždyť Malcolm svobodně běhá po Kyrandii a je jen otázkou času, než si přijde pro vůdce mystiků. Je třeba vyjevit pravdu, a hned, ale kde se zase dneska Brandon toulá? Nejlepší bude nechat mu někde zprávu…

cosedelo2_tNetrvalo dlouho a Malcolm, oděn ve svém oblíbeném šaškovském převleku, zaskočil Kallaka. Jeho chechot a cinkot rolniček se pak na delší dobu staly zlým znamením… Mladý Brandon našel doma svého dědečka zkamenělého s rozepsaným dopisem pod rukou. Dozvěděl se z něj, že mystička Brynn by mohla... ale co? Rozhodl se, že spiritualistku Brynn navštíví a poradí se s ní. Právě když o tom přemýšlel, zaskočil ho podivný hlas. To strom za ním oživl, v jeho kůře se ukázala zářící tvář a strom prosil Brandona o pomoc, říše přírody je příliš zničena a bez síly a nemůže již být pomocníkem království lidí. Brandon byl vybrán, aby zemi zachránil. Může však požádat o pomoc všechny Kyrandijské – kamenovědce, spiritualisty, svitkoznalce i alchymisty, každý Kyrandijský má nějaké zvláštní nadání. A tak Brandon prosí Kyrandijské o pomoc. Slíbili, že půjdou s ním a společně porazí Malcolma a zachrání Kyrandii, zachrání království lidí i přírody a zachovají vzájemnou spolupráci. V tu chvíli se ozvala píseň – slyšíte? Ptal se Brandon Kyrandijských, to je píseň Kyrandie, to zpívá sám Kraj! Skutečně, píseň se linula přímo ze stromů, jakoby vítr na jejich větve pískal jak na flétnu. A píseň se ozývala každého večera a každého rána, s ní Kyrandijští usínali a ona je zase budila, aby se pustili znovu do boje za Kyrandii. Naučili se slova a zpívali též, aby nezapomněli na svůj slib... „Začíná nový den, tak slibujem, že s Malcolmem budem se prát! Dobrý den přejem, po celý Bůh vás chraň a teď... už musíme vstát!“

cosedelo3_tBrandon je sice mladý, ale slíbil si zhostit se svého úkolu jak nejlépe dovede. Hned prvního dne kráčel se všemi Kyrandijskými do chrámu, nalézt spiritualistku Brynn. Dostali od ní amulet, ale čtyři kameny na něm bylo teprve třeba aktivovat. Kyrandijští tak během několika dní navštívili postupně všechny mystiky – Brynn, starého nahluchlého svitkoznalce Darma i tak trochu přízemní alchymistku Zanthii. Nebyla to však setkání snadná. Museli obnovit život na mrtvé pasece, podivínskému a nechápavému faunovi ze zahrádky nasbírat sazeničky, zalít je a hnojit, aby vyrostly stříbrné růže. Museli se potýkat s Darmovými zdivočelými včelami, na které už ani on nestačil a které střežily důležitý svitek. Museli se též proplétat nebezpečnými obřími pavučinami a chránit se před velikými pavouky. Jednou zahlédli v lese Malcolma a sledovali jej, ale zaskočil je svou nebezpečnou mlhou a oni zaslepeni skončili v roklinách… V té chvíli bylo opravdu ouvej a kdyby nebylo tajemného neznámémo, který však oslepené oslovoval jako přátele, nedostali by se z roklin nikdy. Cesta se však měla stát ještě nebezpečnější – Malcolm totiž musel prchnout skrz Klikatou jeskyni! Vydali se tam v noci a hledali správnou cestu podle keříčků ohnivek, zvláštních světlo vydávajících rostlin. Museli však být zcela tiše a přemoci svůj strach, aby nepřilákali nebezpečné šarnaky. Když nevěděli jak dál, zvuk písně Kraje nakonec vedl jejich kroky - to jim pomohl tajemný Kavern. Nakonec se podařilo bez úhony projít i kolem draka a nalézt měsíční oltář, který aktivoval jeden z kamenů na amuletu.

cosedelo4_tA tak jsme nakonec zvládli i zachránit všechny mystiky a také Brandona, které všechny Malcolm zkameněl. Dokonce se podařilo aktivovat celý amulet a k našemu obrovskému překvapení nás ke konci navštívil zvěd Krokus, kterého jsme naposledy viděli na předloňském táboře a od té doby nám pouze občas poslal vzkaz. Ti přemýšliví však brzy přišli na to, kdo že je vyvedl z mlhy a posílal rady, jak postupovat v pátrání. Poslední večer jsme se proplížili až do Malcolmovi chýše a získali čtyři předměty, které nám měli pomoci sebrat Malcolmovi jeho moc. Bylo velmi napínavé, když Malcolm sváděl svůj boj s mystiky, zatímco nejstarší z Kyrandijských – vůdce alchymistů, svitkoznalců, spiritualistů i kamenovědců se snažili aktivovat zmíněné předměty, naštěstí jim mohl poradit svázaný Brandon, který jinak bojovat nemohl. Všichni mystikové sice padli zkamenělí, ale Malcolm nakonec opravdu ztratil svou moc, zeslábl a tak se mohl spoutaný Brandon uvolnit ze svého sevření a bojovat s drakem, jehož si Malcolm opět přivolal. Udatný Brandon Malcolma zavřel do vězení a draka porazil, hořící drak potom zapálil vězení i s Malcolmem a... Slovy se nedá popsat, jak pukla moc Malcolma, moc zla, Kyragem změnil barvu, rudá barva pohasla a Kyragem zazářil žlutě jako slunce. Kouzla pominula a všichni zkamenělí opět vstávali.

cosedelo5_tPřiblížila se slavnostní chvíle – Brandon se konečně dozvěděl kým ve skutečnosti je a pak následovala slavná korunovace. Kalak za přítomnosti všech mystiků i Kyrandijského lidu, ba dokonce i zvěda Krokuse předali Brandonovi tuto poctu i zodpovědnost. Mystikové s Brandonem v čele se ale rozhodli Kyrandijským poděkovat za pomoc a vlastně i za záchranu, protože nebýt jich, zůstal by i sám Brandon kamenem. Proto pozvali každého svitkoznalce, spiritualistu, alchymistu a i kamenovědce do svého středu, aby mu slavnostně a s díky předali Záslužný list i malý dárek – flétničku, která je zároveň znakem Kyrandie a která plápolá na Kyrandijské vlajce. Kyrandijští tak toho večera prvně zpívali svou píseň jinak:
 
„Moudrý strom vypráví příběh starý:
zlou moc že zastavil dědic pravý. (...)
Zítra je taky den, tak slibujem,
že po boku budem si stát!
Dobrou noc přejem, krásné sny,
Bůh vás chraň
a teď už musíme spát.“
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde